დაგვიკავშირდით: (+995) 032 2 305 417

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის (სფკკა) ოფიციალურ გვერდზე.

ასოციაცია დაფუძნდა 2012 წლის თებერვალში, მისი მიზნებია საქართველოში დერმატოლოგიის დარგის განვითარების ხელშეწყობა; ფოტოდერმატოლოგიასა და დერმატოონკოლოგიაში დერმატოლოგთა  კომპეტენციების გაზრდისათვის პოსტდიპლომური განათლების ღონისძიებების ორგანიზება; მოსახლეობის, პროფესიონალების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა კანის კიბოს განვითარების რისკებისა და  პრევენციის საკითხებში და სხვა.

ასოციაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს უცხოელ კლინიცისტებსა და მეცნიერებთან, მონაწილეობს მრავალ საერთაშორისო პროექტში. სფკკა-ს ინიციატივითა და ორგანიზებით საქართველოში ყოველწლიურად ტარდება კანის კიბოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო კამპანია - "ევრომელანომა", რომლის ფარგლებში მიმდინარეობს მასშტაბური საინფორმაციო კამპანია და მოსახლეობის სკრინინგი კანის კიბოსა და მელანომაზე დაავადების ადრეული ფორმების გამოვლენის და მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

ასოციაცია მონაწილეობს კანის კიბოზე მონაცემთა ევროპული ბაზის შექმნაში, მიღებული შედეგების სამეცნიერო ანალიზში.

ასოციაციის კარი ღიაა ყველა იმ პროფესიონალისთვის, ან სხვა დაინტერესებული ფიზიკური თუ იურიდიული პირისათვის, რომელიც მზადაა ხელი შეუწყოს ასოციაციის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას.


პატივისცემით,

საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის პრეზიდენტი

ლალი მეკოკიშვილი

თავში დაბრუნება
სიახლეების არქივი